Standard

DS/EN 13781:2012

Beskyttelseshjelme til førere af og passagerer på snescootere og bobslæder

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M254746
Lovgivning
Udgivelsesdato
2012-05-03
Komite

CEN/TC 158/WG 12

Internationale relationer
Tooltip
EN 13781:2012 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
32

Scope

This European Standard specifies requirements and test methods for protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs. Additional requirements for eye protectors and face shields are specified in EN 13178.

Lovgivning

Harmoniseret under

Personlige værnemidler 2016/425
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF