Standard

DS 428:2011 - Tilbagetrukket

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Standard
Varenummer
M255224
Udgivelsesdato
2012-01-10
Dansk udvalg
Antal sider
52
Under revision

Scope

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg. Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.