Standard

DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M255391
Lovgivning
Udgivelsesdato
2012-04-20
Komite

CEN/TC 114/WG 1

ISO/TC 199/WG 5

Internationale relationer
Tooltip
ISO 12100:2010 IDT, EN ISO 12100:2010 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
176

Beskrivelse

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)