Standard

DS/ISO 14785:2014

Turistinformationskontorer – Service ved modtagelse af og information til turister – Krav

Tidligere versioner

------

Nyere versioner