Standard

DS/EN 1520:2011

Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke-bærende armering

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M258572
Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes

Udgivelsesdato
2011-12-17
Komite

CEN/TC 177/WG 2

Internationale relationer
Tooltip
EN 1520:2011 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
224

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF Byggevareforordningen 305/2011