Standard

DS/INF 165:2011

Armeringsstål til betonkonstruktioner – Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M260991
Udgivelsesdato
2012-03-23
Dansk udvalg
Antal sider
24

Scope

DS/INF 165 indeholder ikke i sig selv krav, men alene en oplistning af de krav der gælder iht. gældende eurocodes og standarder, herunder de parametre som den, der foreskriver armeringsstål, skal specificere. DS/INF 165 omfatter armeringsstål til indstøbning i betonkonstruktioner iht. eurocode DS/EN 1992-1-1, DS/EN 1992-1-2, DS/EN 1992-2, DS/EN 1992-3 samt hertil knyttede danske nationale annekser. DS/INF 165 angiver krav til armeringsståls egenskaber i overensstemmelse med ovennævnte eurocodes samt standarderne DS/EN 10080, DS/EN 10138, DS/EN 10025-1 og DS/EN 10025-2.