Standard

DS/EN 1090-1 + A1:2012

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M261100
Lovgivning
Udgivelsesdato
2012-03-01
Komite

CEN/TC 135

Internationale relationer
Tooltip
EN 1090-1:2009+A1:2011 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
52

Scope

Denne europæiske standard specificerer krav til overensstemmelsesvurdering af ydeevne karakteristika af konstruktionsståls- og -aluminiumsdele såvel som elementer til brug som byggevarer. Overensstemmelsesvurderingen dækker produktionskarakteristika og, hvor dette er relevant, også beregningsmæssige karakteristika. Standarden omfatter også overensstemmelsesvurdering for stålkomponenter, som benyttes i komposit- og betonkonstruktioner.

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF