Standard

DS/EN 13984:2013

Fleksible membraner til fugtisolering – Dampspærrer af plast og gummi – Definitioner og karakteristika

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M261432
Lovgivning
Udgivelsesdato
2013-04-18
Komite

CEN/TC 254/SC 2

Internationale relationer
Tooltip
EN 13984:2013 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
32

Scope

Denne europæiske standard specificerer karakteristika for fleksibledampspærrer af plast eller gummi beregnet til anvendelse som vanddamp kontrollag for bygninger og gælder for både armerede og uarmerede produkter. Den angiver krav og prøvningsmetoder og giver mulighed for vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene i denne europæiske standard.

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF