Standard

DS/EN 13984:2013

Fleksible membraner til fugtisolering – Dampspærrer af plast og gummi – Definitioner og karakteristika

Tidligere versioner

------

Nyere versioner