Standard

DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M263942
Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes

Udgivelsesdato
2012-06-22
Komite

CENCLC/JTC 1

ISO/CASCO

Internationale relationer
Tooltip
ISO/IEC 17020:2012 IDT, EN ISO/IEC 17020:2012 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
56

Scope

Denne internationale standard indeholder krav til kompetencen hos organer, der foretager inspektion, og til upartiskhed og konsistens af deres inspektionsaktiviteter. Standarden gælder for inspektionsorganer af type A, B eller C som defineret i denne internationale standard og for alle inspektionsstadier.

Lovgivning

Harmoniseret under

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 EMAS - kvalitets og miljøledelse