Standard

DS/EN ISO/IEC 17065:2012

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M267644
Lovgivning
Udgivelsesdato
2013-01-14
Komite

CENCLC/JTC 1

ISO/CASCO

Internationale relationer
Tooltip
ISO/IEC 17065:2012 IDT, EN ISO/IEC 17065:2012 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
76

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

EMAS - kvalitets og miljøledelse
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009