Standard

DS/EN 13782:2015

Midlertidige konstruktioner – Telte – Sikkerhed

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M272173
Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes

Udgivelsesdato
2015-06-01
Komite

CEN/TC 152

International arbejdsgruppe WG

CEN/TC 152

Internationale relationer
Tooltip
EN 13782:2015 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
42

Scope

Denne Europæiske Standard fastlægger sikkerhedskrav, som skal overholdes ved konstruktionen, beregningen, fremstillingen, opsætningen og vedligeholdelsen af mobile, midlertidigt opsatte telte med mere end 50 m2 grundareal. Denne Europæiske Standard gælder også for flere små telte, der normalt ikke er omfattet af denne standard, og som skal opsættes tæt på hinanden og overstiger 50 m2 i alt. NOTE – Oplysninger findes i anneks C om Undersøgelse og Godkendelse.