Standard

DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer – Krav og vejledning

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M272700
Lovgivning
Udgivelsesdato
2015-09-15
Komite

CEN/SS S26

ISO/IEC/JTC 1/SC 27

Internationale relationer
Tooltip
ISO 14001:2015 IDT, EN ISO 14001:2015 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
50

Beskrivelse

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

EMAS - kvalitets og miljøledelse
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009