Standard

DS/EN ISO 13850:2015

Maskinsikkerhed – Nødstop – Principper for konstruktion

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M285780
Lovgivning
Udgivelsesdato
2015-12-03
Komite

CEN/TC 114

ISO/TC 199

Internationale relationer
Tooltip
ISO 13850:2015 IDT, EN ISO 13850:2015 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
24

Beskrivelse

Scope

This International Standard specifies functional requirements and design principles for the emergency stop function on machinery, independent of the type of energy used to control the function. It does not deal with functions such as reversal or limitation of motion, deflection, shielding, braking or disconnecting, which can be part of the emergency stop function. NOTE – The requirements for the realization of the emergency stop function based on electrical/electronic technology are described in IEC 60204-1.

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)