Standard

DS/EN 13001-1:2015

Kraner – Generel konstruktion – Del 1: Generelle principper og krav

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M287457
Lovgivning
Udgivelsesdato
2015-04-30
Komite

CEN/TC 147

International arbejdsgruppe WG

CEN/TC 147

Internationale relationer
Tooltip
EN 13001-1:2015 IDT
Dansk udvalg
ICS grupper
Antal sider
37

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)