Standard

DS 2301-1:2017

Grafiske tegn – Piktogrammer til information af offentligheden – Del 1: Forbud, anvisninger m.m.

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M301699
Udgivelsesdato
2017-03-07
Komite

ISO/TC 145

Dansk udvalg
Antal sider
94

Scope

Denne standard fastlægger det billedmæssige indhold i en række piktogrammer til information af offentligheden. Den angivne funktion for de enkelte piktogrammer er retningsgivende for den funktionsmæssige sammenhæng, piktogrammet skal anvendes i. Piktogrammerne fås i elektroniske filformater ved at købe et eller flere af standardens bilag. Der leveres et PDF-eksemplar af standarden sammen med hvert bilag. NOTE – Piktogrammer, der har betydning for færdslen på arealer, hvor færdselsloven er gældende, må kun anvendes efter bestemmelserne i færdselsloven.