Standard

DS/EN 12602:2016

Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M302290
Lovgivning
Udgivelsesdato
2017-01-04
Komite

CEN/TC 177

International arbejdsgruppe WG

CEN/TC 177

Internationale relationer
Tooltip
EN 12602:2016 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
182

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF