Standard

DS/EN 12602:2016

Præfabrikerede armerede elementer af autoklaveret porebeton

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M302290
Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes

Udgivelsesdato
2017-01-04
Komite

CEN/TC 177

International arbejdsgruppe WG

CEN/TC 177

Internationale relationer
Tooltip
EN 12602:2016 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
182

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF Byggevareforordningen 305/2011