Standard

DS/EN 50575:2014/A1:2016

Stærkstrøms-, signal- og kommunikationskabler – Kabler til generel anvendelse inden for byggeri og anlæg med krav til reaktion ved brand

Status
Gældende Checkmark
Type
Tillæg
Varenummer
M302485
Lovgivning
Udgivelsesdato
2016-04-14
Komite

CLC/TC 20

Internationale relationer
Tooltip
EN 50575:2014/A1:2016 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
6

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF