Standard

DS/EN 61010-1:2010/A1:2019

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav

Status
Gældende Checkmark
Type
Tillæg
Varenummer
M303149
Lovgivning
Udgivelsesdato
2019-02-27
Komite

CLC/TC 66X

IEC/TC 66

Internationale relationer
Tooltip
IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 ED3 IDT, EN 61010-1:2010/A1:2019 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
41

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst