Standard

DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M311998
Lovgivning
Udgivelsesdato
2017-12-21
Komite

CENCLC/JTC 1

ISO/CASCO

Internationale relationer
Tooltip
ISO/IEC 17025:2017 IDT, EN ISO/IEC 17025:2017 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
42

Scope

Dette dokument fastlægger de generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift. Dette dokument kan anvendes af alle organisationer, der udfører laboratorieaktiviteter uanset personalets antal. Laboratoriers kunder, myndigheder, organisationer og ordninger, der benytter peer-assessment, akkrediteringssorganer samt andre anvender dette dokument til at bekræfte eller anerkende laboratoriers kompetence.

Lovgivning

Harmoniseret under

EMAS - kvalitets og miljøledelse
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009