Standard

DS/EN 143:2021

Åndedrætsværn – Partikelfiltre – Krav, prøvning og mærkning

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M316123
Lovgivning
Udgivelsesdato
2021-03-02
Komite

CEN/TC 79

International arbejdsgruppe WG

CEN/TC 79

Internationale relationer
Tooltip
EN 143:2021 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
19

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Personlige værnemidler 2016/425
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF