Standard

DS/EN ISO 19011:2018

Vejledning i auditering af ledelsessystemer

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M317017
Lovgivning
Udgivelsesdato
2018-07-11
Komite

CEN/SS F20

ISO/PC 302

Internationale relationer
Tooltip
ISO 19011:2018 IDT, EN ISO 19011:2018 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
58

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

EMAS - kvalitets og miljøledelse
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009