Standard

DS 21002:2020

Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Vejledning

Scope

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at implementere DS 21001, Ledelsessystem for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav. Vejledningen er ikke en fortolkning af DS 21001's krav og er ikke en obligatorisk metode til at implementere DS 21001. Alle kravene i DS 21001 er generiske og er beregnet til at kunne anvendes af enhver virksomhed, uanset type, størrelse og de ydelser, der leveres, herunder fx enkeltmandsvirksomheder.