Standard

DS/EN ISO 10535:2021

Hjælpemidler – Personløftere til forflytning af personer med funktionsevnenedsættelse – Krav og prøvningsmetoder

Tidligere versioner

------

Nyere versioner