Standard

DS/EN 17529:2022

Data- og privatlivsbeskyttelse gennem design og standardindstillinger

Tidligere versioner

------

Nyere versioner