Standard

DS/EN ISO/IEC 27002:2022

Informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse – Foranstaltninger til informationssikkerhed

Tidligere versioner

------

Nyere versioner