Standard

DS/CEN/TS 17553:2022

Tekstiler og tekstilprodukter – Mundbind – Minimumkrav, metoder for test og anvendelse