Standard

DS/EN 16027:2012

Beskyttelsesbeklædning – Handsker med beskyttende effekt til målvogtere

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M243333
Lovgivning
Udgivelsesdato
2012-03-01
Komite

CEN/TC 162/WG 11

Internationale relationer
Tooltip
EN 16027:2011 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
24

Scope

This European Standard applies to gloves for goal keepers for association football (in the following text just ""gloves for goal keepers"") with stabilizing and/or stiffening elements (e.g. splint, brace), which due to their construction, provide a protective effect against injuries of the hand or parts of it, such as tored capsules, broken fingers, sprained fingers and wrists.

Lovgivning

Harmoniseret under

Personlige værnemidler 2016/425
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF