Standard

DS/EN 12021:2014

Åndedrætsværn – Trykluft egnet til indånding (åndemiddelluft)

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M262909
Lovgivning
Udgivelsesdato
2014-05-02
Komite

CEN/TC 79

International arbejdsgruppe WG

CEN/TC 79

Internationale relationer
Tooltip
EN 12021:2014 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
20

Scope

Denne europæiske standard specificerer kvalitetskrav til komprimeret åndemiddelluft til anvendelse for opblanding samt åndedrætsværn anvendt i omgivelser med over- eller undertryk.

Lovgivning

Harmoniseret under

Personlige værnemidler 2016/425
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF